bodoslama

bluz

Fransızca blouse "bol işçi gömleği [esk.], işçi gömleği tarzında hafif gömlek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

boa

Fransızca ve İngilizce boa "tropik iklimlere özgü bir tür zehirsiz yılan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince boa "bir tür deniz yılanı" sözcüğünden alıntıdır.

boarding

İngilizce boarding "(gemiye veya bir taşıt aracına) binme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce board "(gemiye) binme, bindirme" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen border sözcüğünden alıntıdır.

bobin

Fransızca bobine "üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bob- "şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

boca

İtalyanca poggia "abanma, (gemi) yönünü rüzgâra çevirerek şahlanma" fiilinden alıntıdır. İtalyanca fiil İtalyanca podio "destek, dayanak, taban, ayak" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. ) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen podium sözcüğünden evrilmiştir.

bodoslama
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kâtip Çelebi, Tuhfetü'l-Kibâr fi Esfârü'l-Bihâr, 1656]
kadırganın iki bodoslaması بودوسلمه arasının ṭūlü sabıkan elli beş zirā kurulur idi. Hālen elli altı éderler. bodostoma [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
gemiye müteˁallik seren ve direk ve kürek ve eğegi ve tahta ve bodostoma ve pıraçolya

Köken

Yeni Yunanca podóstamo veya podóstima ποδόσταμο/ποδόστημα z "geminin baş ve kıç ucundaki yatay direk" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §834.) Yunanca sözcük Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak" ve Eski Yunanca stḗma στήμα z "durma, duruş" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için podyum, sistem maddelerine bakınız.


19.07.2019
bodrum

Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ipodrómos ὑποδρόμος z "yeraltı yolu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ipó ὑπο z "alt, altta" ve Yeni Yunanca drómos δρόμος z "sokak, yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

bodur

Türkiye Türkçesi çocuk dili ile eş kökenlidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

body

İngilizce body "gövde, vücut" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bodig sözcüğünden evrilmiştir.

boğ|mak

Eski Türkçe boġ- "sıkmak, boğazını sıkarak öldürmek" fiilinden evrilmiştir.

boğa

Eski Türkçe buka "sığırın erkeği" sözcüğünden evrilmiştir.