boca

blues

İng blues ABD zencilerine özgü bir müzik türü İng blue 1. mavi, 2. (mec.) kederli, keyifsiz EFr bleu mavi Ger *blaw- bir renk, sarı?

bluz

Fr blouse bol işçi gömleği [esk.], işçi gömleği tarzında hafif gömlek ?

boa

Fr/İng boa tropik iklimlere özgü bir tür zehirsiz yılan Lat boa bir tür deniz yılanı

boarding

İng boarding (gemiye veya bir taşıt aracına) binme İng board (gemiye) binme, bindirme +ing Fr border a.a.

bobin

Fr bobine üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç Fr bob- şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök onom

boca

pocalamak "dümen kırmak" [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
barçalar tiramola edüp yani ālāt bozup Hürmüz cānibine pocaladup [dümen kırıp] yüz döndürdiler orsa poca "sağ sol" [ Kâtip Çelebi, Tuhfetü'l-Kibâr fi Esfârü'l-Bihâr, 1656]
alarga, alabanda, funda, orsa poca gibi elfāz cümle o ḳābildendür [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
boca: Geminin sağ yanı. (...) orsa boca: sağa sola. (...) bocalamak: Gemiyi sağa döndürmek, rüzgârı kıça yakın almak, sendelemek, sarhoşlar gibi bir duvardan bir duvara baş vurmak.

İt poggia abanma, (gemi) yönünü rüzgâra çevirerek şahlanma <? İt podio destek, dayanak, taban, ayak (Kaynak: LF sf. )<< Lat podium a.a.

 podyum

Benzer sözcükler: boca etmek, bocalamak

Bu maddeye gönderenler: bucurgat


10.09.2017
bodoslama

Yun podóstamo/podóstima ποδόσταμο/ποδόστημα zgeminin baş ve kıç ucundaki yatay direk (Kaynak: LF sf. §834.)§ EYun poús, pod- πούς, ποδ- zayak EYun stḗma στήμα zdurma, duruş

bodrum

~? Yun *ipodrómos ὑποδρόμος zyeraltı yolu § Yun ipó ὑπο zalt, altta Yun drómos δρόμος zsokak, yol

bodur

≈ TTü çoc

body

İng body gövde, vücut << Eİng bodig a.a.

boğ|mak

<< ETü boġ- sıkmak, boğazını sıkarak öldürmek