bobin

blucin

İngilizce bluejeans sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce blue "mavi" ve İngilizce jeans "bir tür pamuklu kumaş [esk.]" sözcüklerinin bileşiğidir. İngilizce sözcük öz (Fr) Genes "Cenova kenti" özel adından türetilmiştir.

blues

İngilizce blues "ABD zencilerine özgü bir müzik türü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce blue "1. mavi, 2. (mec.) kederli, keyifsiz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bleu "mavi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *blaw- "bir renk, sarı?" biçiminden alıntıdır.

bluz

Fransızca blouse "bol işçi gömleği [esk.], işçi gömleği tarzında hafif gömlek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

boa

Fransızca ve İngilizce boa "tropik iklimlere özgü bir tür zehirsiz yılan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince boa "bir tür deniz yılanı" sözcüğünden alıntıdır.

boarding

İngilizce boarding "(gemiye veya bir taşıt aracına) binme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce board "(gemiye) binme, bindirme" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen border sözcüğünden alıntıdır.

bobin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Bobine [Fr.]: yumak, bobin.

Köken

Fransızca bobine "üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bob- "şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

bobinaj

Bu maddeye gönderenler

bombe


14.11.2013
boca

İtalyanca poggia "abanma, (gemi) yönünü rüzgâra çevirerek şahlanma" fiilinden alıntıdır. İtalyanca fiil İtalyanca podio "destek, dayanak, taban, ayak" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. ) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen podium sözcüğünden evrilmiştir.

bodoslama

Yeni Yunanca podóstamo veya podóstima ποδόσταμο/ποδόστημα z "geminin baş ve kıç ucundaki yatay direk" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §834.) Yunanca sözcük Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak" ve Eski Yunanca stḗma στήμα z "durma, duruş" sözcüklerinin bileşiğidir.

bodrum

Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ipodrómos ὑποδρόμος z "yeraltı yolu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ipó ὑπο z "alt, altta" ve Yeni Yunanca drómos δρόμος z "sokak, yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

bodur

Türkiye Türkçesi çocuk dili ile eş kökenlidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

body

İngilizce body "gövde, vücut" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bodig sözcüğünden evrilmiştir.