boğaz

bodrum

~? Yun *ipodrómos ὑποδρόμος zyeraltı yolu § Yun ipó ὑπο zalt, altta Yun drómos δρόμος zsokak, yol

bodur

≈ TTü çoc

body

İng body gövde, vücut << Eİng bodig a.a.

boğ|mak

<< ETü boġ- sıkmak, boğazını sıkarak öldürmek

boğa

<< ETü buka sığırın erkeği

boğaz

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
bodun boğuzı tok erti [boyların bogazı tok idi] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
boğaz بغاز, boğaz boğaza, boğazlamak

<< ETü boġuz anatomide boğaz, her türlü dar geçit ETü boġ- sıkmak, özellikle boğaz sıkmak +Uz

 boğ-

Benzer sözcükler: boğazlamak, boğazlanmak, boğazlaşmak, boşboğaz, darboğaz, pisboğaz


14.07.2021
boğum

<< ETü boġım eklem ETü boġ- +Im

bohça

ETü boġ torba, bohça +çA

bohem

Fr bohéme Bohemyalı, çingene (17. yy), berduş, sanatçı (19. yy) öz Bohême Bohemya, Orta Avrupa'da bir ülke

bok

<< ETü bok 1. küf, pas, 2. (Oğuzca) dışkı

boks

İng box 1. döğüşmek, yumruk atmak, 2. boks sporu