boğ|mak

boca

İtalyanca poggia "abanma, (gemi) yönünü rüzgâra çevirerek şahlanma" fiilinden alıntıdır. İtalyanca fiil İtalyanca podio "destek, dayanak, taban, ayak" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. ) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen podium sözcüğünden evrilmiştir.

bodoslama

Yeni Yunanca podóstamo veya podóstima ποδόσταμο/ποδόστημα z "geminin baş ve kıç ucundaki yatay direk" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §834.) Yunanca sözcük Eski Yunanca poús, pod- πούς, ποδ- z "ayak" ve Eski Yunanca stḗma στήμα z "durma, duruş" sözcüklerinin bileşiğidir.

bodrum

Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ipodrómos ὑποδρόμος z "yeraltı yolu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ipó ὑπο z "alt, altta" ve Yeni Yunanca drómos δρόμος z "sokak, yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

bodur

Türkiye Türkçesi çocuk dili ile eş kökenlidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

body

İngilizce body "gövde, vücut" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bodig sözcüğünden evrilmiştir.

boğ|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol erni boġdı [adamı boğdu] (...) boğuldı (...) boğundu (...) boğuşdı

Köken

Eski Türkçe boġ- "sıkmak, boğazını sıkarak öldürmek" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

boğdurmak, boğmaca, boğuk, boğulmak, boğuntu, boğuşmak

Bu maddeye gönderenler

boğaz, boğum, bohça (bagaj)


03.02.2015
boğa

Eski Türkçe buka "sığırın erkeği" sözcüğünden evrilmiştir.

boğaz

Eski Türkçe boġuz "anatomide boğaz, her türlü dar geçit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boġ- "sıkmak, özellikle boğaz sıkmak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

boğum

Eski Türkçe boġım "eklem" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boġ- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bohça

Eski Türkçe boġ "torba, bohça" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

bohem

Fransızca bohéme "Bohemyalı, çingene (17. yy), berduş, sanatçı (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bohême "Bohemya, Orta Avrupa'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.