bizote

biz2

Orta Türkçe biz "iğ, çuvaldız" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bi "keskin, sivri?" biçimi ile eş kökenlidir.

bizar

Farsça bīzār بىزار z "ayrı düşmüş, uzak, yoksun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen abēçār veya abēzār sözcüğünden evrilmiştir.

bizatihi

Arapça bi-ḏātihi بذاته z "özü itibariyle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāt ذات z "öz, kendi" ve Arapça +hi هِ z "üçüncü tekil şahıs iyelik eki" sözcüklerinin bileşiğidir.

bizmut

Fransızca bismuth "yarı-metalik bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Wismut sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca wīz "beyaz" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bizon

Fransızca bison "bir tür yaban sığırı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen bison sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen wisunt sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wis- "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei̯s- "pis kokmak, zehir" biçiminden evrilmiştir.

bizote
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
asrî ve bizote aynalarla mefruş ve müzeyyen salon takımı

Köken

Fransızca biseauté "(cam, tahta veya mücevherde) pah verilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca biseau veya bizeau "eğimli kenar, pah" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen bisel sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Karş. İngilizce bezel ve bezeled (aynı anlamda). Sözcüğün nihai kaynağı meçhuldür.


12.12.2015
bizzat

Arapça bi'ḏ-ḏāt بالذات z "şahsen, ta kendisi" sözcüğünden alıntıdır.

blackjack

İngilizce blackjack "1. siyah korsan bayrağı, 2. bir kumar oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce black "kara" ve İngilizce jack "... bayrak, flama" sözcüklerinin bileşiğidir.

blender

İngilizce blender "karıştırıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce blend "karıştırmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) bir sözcükten alıntıdır.

blister

İngilizce blister pack "kabarcıklı plastik ambalaj" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1964 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce blister "kabarcık, çıban" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) aynı anlama gelen blastr, blaestri sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *blas- "şişmek" biçiminden türetilmiştir.

blog

İngilizce blog "internette yayımlanan günce" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1999 Peter Merholz, blog yazarı.) İngilizce sözcük İngilizce weblog sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce web "1. ağ, doku, kumaş, 2. bilgisayar ağı" ve İngilizce log "1. kütük, tomruk, 2. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç, 3. gemi güncesi, seyir defteri, günce" sözcüklerinin bileşiğidir.