bizar

biyonik

İng bionic mekanik ve elektronik (yapay organ) (İlk kullanım: 1963) İng bionics canlılara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini (İlk kullanım: 1958 Jack Steele, Amer. mühendis.) İng bio-electronic

biyopsi

Fr biopsie İng biopsy canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki (İlk kullanım: Ernest Besnier, Fr. tabip (1831-1909).) § EYun bíos βίος zyaşam EYun ópsis όψις zbakma, bakış

biyoritm

İng biorhythm a.a.

biz1

<< ETü biz birinci çoğul şahıs zamiri

biz2

<< OTü biz iğ, çuvaldız ≈ ETü *bi keskin, sivri?

bizar

"uzak, ayrı" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
bīzār ḳıldı anı borçdın [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
olmış bu dünyādan bīzār / yeŋsiz göŋlek geymiş gider

Fa bīzār بىزار zayrı düşmüş, uzak, yoksun << OFa abēçār/abēzār a.a.

 bi+2

Not: Ayrıntılı etimolojik ve tarihi analiz için Jost Gippert, Iranica Armeno-Iberica, s. 1-6.


11.12.2015
bizatihi

Ar bi-ḏātihi بذاته zözü itibariyle § Ar ḏāt ذات zöz, kendi Ar +hi هِ züçüncü tekil şahıs iyelik eki

bizmut

Fr bismuth yarı-metalik bir element Alm Wismut a.a. <? EYAlm wīz beyaz

bizon

Fr bison bir tür yaban sığırı << OLat bison a.a. EYAlm wisunt a.a. Ger *wis- pis kokmak << HAvr *wei̯s- pis kokmak, zehir

bizote

Fr biseauté [pp.] (cam, tahta veya mücevherde) pah verilmiş Fr biseau/bizeau eğimli kenar, pah ≈ İsp bisel a.a.

bizzat

Ar bi'ḏ-ḏāt بالذات zşahsen, ta kendisi