biz

biz1

<< ETü biz birinci çoğul şahıs zamiri

biz2

<< OTü biz iğ, çuvaldız ≈ ETü *bi keskin, sivri?