biyometrik

bitüm

Fr bitume zift Lat bitumen a.a. Kelt *gwetūmen a.a.

bivefa

Fa bī-vafā بيوفا zvefasız § Fa yoksunluk edatı Ar wafā

biye

Fr biais çapraz çizgi

biyografi

Fr biographie yaşam öyküsü

biyoloji

Fr biologie canlılar bilimi (İlk kullanım: 1802 Reinhold Treviranus, Alm. doğabilimci.)

biyometrik

[ Kaynakça yok, 1965]
Armağan Saatçioğlu: Türk erkeklerinin ve Türk kadınlarının boy uzunlukları ile başlarının ... genişliği arasındaki korelasyonun biyometrik izahı [makale] "... ölçüm yoluyla kimlik tespiti tekniklerine ilişkin" [ Cumhuriyet - gazete, 1991]
biyometrik tanıma sistemleri ... biyometrik aygıt

İng biometric canlı varlıkların ölçümüne ilişkin

 bi(o)+, +metre

Benzer sözcükler: biyometri


04.01.2018
biyonik

İng bionic mekanik ve elektronik (yapay organ) (İlk kullanım: 1963) İng bionics canlılara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini (İlk kullanım: 1958 Jack Steele, Amer. mühendis.) İng bio-electronic

biyopsi

Fr biopsie İng biopsy canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki (İlk kullanım: Ernest Besnier, Fr. tabip (1831-1909).) § EYun bíos βίος zyaşam EYun ópsis όψις zbakma, bakış

biyoritm

İng biorhythm a.a.

biz1

<< ETü biz birinci çoğul şahıs zamiri

biz2

<< OTü biz/bigiz tığ, çuvaldız ≈ ETü *bi keskin, sivri?