biye

bitkin

Türkiye Türkçesi bit- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

bittabi

Arapça bi'ṭ-ṭabīˁ بالطبع z "doğası gereği, doğallıkla" sözcüğünden alıntıdır.

bitter

İngilizce bitter "acı (tad)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce biter "ısıran, keskin, acı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bītan "ısırmak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯d- "yarmak, ısırmak" biçiminden evrilmiştir.

bitüm

Fransızca bitume "zift" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bitumen sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gwetūmen sözcüğünden alıntıdır.

bivefa

Farsça bī-vafā بيوفا z "vefasız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Arapça wafā sözcüklerinin bileşiğidir.

biye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
biye: yaka ve etek kenarlarına kumaştan çevrilen ince kısım

Köken

Fransızca biais "çapraz çizgi" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. İngilizce bias "çapraz çizgi, eğilim".


10.12.2015
biyografi

Fransızca biographie "yaşam öyküsü" sözcüğünden alıntıdır.

biyoloji

Fransızca biologie "canlılar bilimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1802 Reinhold Treviranus, Alm. doğabilimci.)

biyometrik

İngilizce biometric "canlı varlıkların ölçümüne ilişkin" sözcüğünden alıntıdır.

biyonik

İngilizce bionic "mekanik ve elektronik (yapay organ)" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1963) İngilizce sözcük İngilizce bionics "canlılara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1958 Jack Steele, Amer. mühendis.) Bu sözcük İngilizce bio-electronic sözcüğünden türetilmiştir.

biyopsi

Fransızca biopsie veya İngilizce biopsy "canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Ernest Besnier, Fr. tabip (1831-1909).) Bu sözcük Eski Yunanca bíos βίος z "yaşam" ve Eski Yunanca ópsis όψις z "bakma, bakış" sözcüklerinin bileşiğidir.