bittabi

biteviye

Türkiye Türkçesi bitegü "bütün, tamam" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi bit- fiilinden türetilmiştir.

bitirim

Türkiye Türkçesi bitir- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bitiş|mek

Eski Türkçe bütüş- "karşılıklı onaylamak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe büt- "1. kemale ermek, iyi olmak, 2. varmak, yetişmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

bitki

Türkiye Türkçesi bit- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

bitkin

Türkiye Türkçesi bit- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

bittabi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
bağ ve bağçeleri ol kadar medh itdi ki bi'ṭ-ṭabīˁ meyl idüp

Köken

Arapça bi'ṭ-ṭabīˁ بالطبع z "doğası gereği, doğallıkla" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için bi+1, tabiat maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Bittabii yanlıştır.


01.02.2018
bitter

İngilizce bitter "acı (tad)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce biter "ısıran, keskin, acı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bītan "ısırmak" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯d- "yarmak, ısırmak" biçiminden evrilmiştir.

bitüm

Fransızca bitume "zift" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bitumen sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gwetūmen sözcüğünden alıntıdır.

bivefa

Farsça bī-vafā بيوفا z "vefasız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Arapça wafā sözcüklerinin bileşiğidir.

biye

Fransızca biais "çapraz çizgi" sözcüğünden alıntıdır.

biyografi

Fransızca biographie "yaşam öyküsü" sözcüğünden alıntıdır.