bitaraf

bisturi

Fransızca bistouri "ameliyat bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca bistorino "keskin küçük bıçak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pistorino "Pistoria (mod. Pistoia) kentine ait" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bit|mek

Eski Türkçe büt- "tamamlanmak, bütünlenmek, kemale ermek, olgunlaşmak" fiilinden evrilmiştir.

bit1

Eski Türkçe bit "hayvan ve bitkilerde yaşayan bir asalak" sözcüğünden evrilmiştir.

bit2

İngilizce bit sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce binary digit "ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Geç Latince binarius "ikişerli" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince bini "çift, ikişer" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

bitap

Farsça bītāb بى تاب z "hararetsiz, güçsüz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Farsça tāb تاب z "hararet, güç" sözcüklerinin bileşiğidir.

bitaraf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1863]
müverrīhlik vazīfe-i uzmāsı bulunan usūl-i bī-tarafiye tevfīkan [tarihçiliğin başlıca görevi olan tarafsızlık ilkelerine uygun olarak] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
bītaraf: Hiç bir tarafı iltizam etmeyen.

Köken

Farsça bīṭaraf بيطرف z "tarafsız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Arapça ṭaraf sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için bi+2, taraf maddelerine bakınız.


21.09.2017
biteviye

Türkiye Türkçesi bitegü "bütün, tamam" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi bit- fiilinden türetilmiştir.

bitirim

Türkiye Türkçesi bitir- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bitiş|mek

Eski Türkçe bütüş- "karşılıklı onaylamak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe büt- "1. kemale ermek, iyi olmak, 2. varmak, yetişmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

bitki

Türkiye Türkçesi bit- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

bitkin

Türkiye Türkçesi bit- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.