bismillah

biryan

Farsça biryān بريان z "kızartma et, kebap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça biriştan, biriy- برشتن, برى z "kızartmak, kavurmak" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen briştan, brīz- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-3 "kızartmak, kavurmak" kökünden türetilmiştir.

bis

Fransızca bis "1. tekrar, iki kez, ikinci kez 2. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bis "iki kez" sözcüğünden alıntıdır.

biseksüel

Fransızca bisexuel veya İngilizce bisexual "iki cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır.

bisiklet

Fransızca bicyclette "«küçük iki tekerli»" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bicycle "«iki tekerli», bir velosiped modelinin adı" sözcüğünün küçültme halidir. (İlk kullanımı: 1865 Pierre Lallement, Fr. sanayici.)

bisküvi

Fransızca biscuit "«çifte kavrulmuş», iki kez pişmiş kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bis "iki kez" ve Fransızca cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca cuire "pişirmek" fiilinden türetilmiştir. ) Fransızca fiil Latince coquere fiilinden evrilmiştir.

bismillah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[, 1400 yılından önce]

Köken

Arapça b'ismi-llāh بسم الله z "Allah'ın adıyla" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için bi+1, isim, Allah maddelerine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

besmele


14.11.2019
bistro

Fransızca bistro "kafe, küçük bar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça bistro "çabuk" sözcüğünden alıntıdır.

bisturi

Fransızca bistouri "ameliyat bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca bistorino "keskin küçük bıçak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca pistorino "Pistoria (mod. Pistoia) kentine ait" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bit|mek

Eski Türkçe büt- "tamamlanmak, bütünlenmek, kemale ermek, olgunlaşmak" fiilinden evrilmiştir.

bit1

Eski Türkçe bit "hayvan ve bitkilerde yaşayan bir asalak" sözcüğünden evrilmiştir.

bit2

İngilizce bit sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce binary digit "ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Geç Latince binarius "ikişerli" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince bini "çift, ikişer" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.