birleş|mek

bireşim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden türetilmiştir.

birey

Eski Türkçe biregü "bir kişi, birisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +AgU2 ekiyle türetilmiştir.

biricik

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

birik|mek

Eski Türkçe birik- "birleşmek, bir araya gelmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

birim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

birleş|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
birleşmek: Bir olmak, ittihad.

Köken

Türkiye Türkçesi bir fiilinden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bir maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

birleşik, birleşmiş, birleştirmek


30.12.2014
biryan

Farsça biryān بريان z "kızartma et, kebap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça biriştan, biriy- برشتن, برى z "kızartmak, kavurmak" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen briştan, brīz- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-3 "kızartmak, kavurmak" kökünden türetilmiştir.

bis

Fransızca bis "1. tekrar, iki kez, ikinci kez 2. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bis "iki kez" sözcüğünden alıntıdır.

biseksüel

Fransızca bisexuel veya İngilizce bisexual "iki cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır.

bisiklet

Fransızca bicyclette "«küçük iki tekerli»" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bicycle "«iki tekerli», bir velosiped modelinin adı" sözcüğünün küçültme halidir. (İlk kullanımı: 1865 Pierre Lallement, Fr. sanayici.)

bisküvi

Fransızca biscuit "«çifte kavrulmuş», iki kez pişmiş kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bis "iki kez" ve Fransızca cuit "pişmiş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca cuire "pişirmek" fiilinden türetilmiştir. ) Fransızca fiil Latince coquere fiilinden evrilmiştir.