birey

bipolar

İng bipolar iki kutuplu

bir

<< ETü bir 1

bira

İt bira mayalanmış arpa içkisi << OLat *bībra Lat bīber [dev.] her çeşit içki Lat bībere içmek

birader

Fa birādar/burādar بُِرَادر zerkek kardeş << EFa/Ave brātar a.a. (≈ Sans bhrātr भ्रातृ za.a. ) << HAvr *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) a.a.

bireşim

TTü bir

birey

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
bu kaç neŋ birikse biregü üze [birkaç şey bir kişi üzerinde birleşse] TTü: [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
χaṣṣā kim biregü [birisi] dostlığın cān ile diŋleye, ol dostlığı andan yığmak ḥarāmdur. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
birey = Ferd = Individu

<< ETü biregü bir kişi, birisi ETü bir +AgU2

 bir

Not: ETü sayılara ve çokluk ifade eden sıfatlara eklenerek tekil isim yapan +AgU ekiyle. • TTü 16. yy'dan sonra nadiren görülen sözcük YTü +Ay ekiyle keyfi olarak düzeltilerek yeniden dolaşıma sokulmuştur.

Benzer sözcükler: bireyci, bireyleşmek, bireysel, bireyselleşmek


30.06.2019
biricik

TTü bir +çUk

birik|mek

<< ETü birik- birleşmek, bir araya gelmek ETü bir +Ik-

birim

TTü bir +Im

birleş|mek

TTü bir +lAş-

biryan

Fa biryān بريان zkızartma et, kebap Fa biriştan, biriy- برشتن, برى zkızartmak, kavurmak +ā(n) << OFa briştan, brīz- a.a. << HAvr *bʰr̥ǵ- HAvr *bʰer-3 kızartmak, kavurmak