bira

binek

TTü bin- +(g)Ak

bini

Fa bīnī بينى zburun ≈ Kürd bēn a.a. ≈ Ave vaēnā- a.a.

bint

Ar bint بنت z [#bn] kız, kız evlat

bipolar

İng bipolar iki kutuplu

bir

<< ETü bir 1

bira

[ Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1851]
[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
istasyon birahanesiyle rıhtım boyuna yayılma

İt bira mayalanmış arpa içkisi << OLat *bībra Lat bīber [dev.] her çeşit içki Lat bībere içmek

 biberon

Not: Karş. İng beer "bira", beverage "her çeşit içki" < Lat bīber.

Benzer sözcükler: birahane


01.10.2017
birader

Fa birādar/burādar بُِرَادر zerkek kardeş << EFa/Ave brātar a.a. (≈ Sans bhrātr भ्रातृ za.a. ) << HAvr *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) a.a.

bireşim

TTü bir

birey

<< ETü biregü bir kişi, birisi ETü bir +AgU2

biricik

TTü bir +çUk

birik|mek

<< ETü birik- birleşmek, bir araya gelmek ETü bir +Ik-