bir

binaenaleyh

Ar bināˀan ˁalayhi بناءً عليه zona dayanarak, ondan dolayı

binek

TTü bin- +(g)Ak

bini

Fa bīnī بينى zburun ≈ Kürd bēn a.a. ≈ Ave vaēnā- a.a.

bint

Ar bint بنت z [#bn] kız, kız evlat

bipolar

İng bipolar iki kutuplu

bir

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
bir erig okun urtı iki erig udşuru sançdı [bir eri okla vurdu iki eri takip edip şişledi] ETü: birer [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
kaç kereklig yémiş sögütiŋ üze birer çıŋratğu asıŋ [birkaç elverişli meyve ağacı üzerine birer çıngırak asın] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
birinç neŋ [[bir şeyin ilki]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bir birine uymaz (...) bir birin kırmak (...) bir az frequentiùs birez (...) birlik TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
birden bire (...) bir kaç, bir çok (...) ikide bir: ekseriya (...) birazdan (...) biricik

<< ETü bir 1

Benzer sözcükler: biraz, birazcık, birazdan, birbiri, birçok, birden, birdenbire, birdirbir, bire bir, birer, biri, birinç, birinci, birincil, birkaç, birlik, birlikte, birtakım, bitanem


22.07.2015
bira

İt bira mayalanmış arpa içkisi << OLat *bībra Lat bīber [dev.] her çeşit içki Lat bībere içmek

birader

Fa birādar/burādar بُِرَادر zerkek kardeş << EFa/Ave brātar a.a. (≈ Sans bhrātr भ्रातृ za.a. ) << HAvr *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) a.a.

bireşim

TTü bir

birey

<< ETü biregü bir kişi, birisi ETü bir +AgU2

biricik

TTü bir +çUk