bipolar

binaen

Ar bināˀan بناءً z [zrf.] -e dayanarak, üzerine bina ederek Ar bināˀ +an

binaenaleyh

Ar bināˀan ˁalayhi بناءً عليه zona dayanarak, ondan dolayı

binek

TTü bin- +(g)Ak

bini

Fa bīnī بينى zburun ≈ Kürd bēn a.a. ≈ Ave vaēnā- a.a.

bint

Ar bint بنت z [#bn] kız, kız evlat

bipolar

bipolarizm "iki kutupluluk" [ Milliyet - gazete, 1964]
yeni bir ikili kutuplaşma (bipolarizm) vücut buldu

İng bipolar iki kutuplu

 bi+3, polar

Benzer sözcükler: bipolarite, bipolarizm


21.09.2017
bir

<< ETü bir 1

bira

İt bira mayalanmış arpa içkisi << OLat *bībra Lat bīber [dev.] her çeşit içki Lat bībere içmek

birader

Fa birādar/burādar بُِرَادر zerkek kardeş << EFa/Ave brātar a.a. (≈ Sans bhrātr भ्रातृ za.a. ) << HAvr *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) a.a.

bireşim

TTü bir

birey

<< ETü biregü bir kişi, birisi ETü bir +AgU2