bini

bin|mek

<< ETü bin-/min- ata binmek

bini

"kapı ve pencere çıtası" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
Farisîde bīnī der, Türkīde Farisī üzre bīnī derler, burunluk demekdir.

Fa bīnī بينى zburun ≈ Kürd bēn a.a. ≈ Ave vaēnā- a.a.

Not: Türkçe binmek fiiliyle ilgisi yoktur.


25.07.2014