binaen

bims

Almanca Bims "sünger taşı, ponza" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen pumex, pumic- sözcüğünden alıntıdır.

bin|mek

Eski Türkçe bin- veya min- "ata binmek" fiilinden evrilmiştir.

bin1

Eski Türkçe bıŋ veya mıŋ veya miŋ "1000" sözcüğü ile eş kökenlidir.

bin2

Arapça bn kökünden gelen bin veya ibn بن z "oğul, erkek evlat" sözcüğünden alıntıdır.

bina

Arapça bny kökünden gelen bināˀ بناء z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بَنَا z "yaptı, inşa etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

binaen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
ˁilm-i deryā kime sanˁat ise bu bendeye mīrās olup aŋa bināen [ondan dolayı]

Köken

Arapça bināˀan بناءً z "-e dayanarak, üzerine bina ederek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bināˀ sözcüğünün zarfıdır.

Daha fazla bilgi için bina maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

binaenaleyh


21.08.2014
binaenaleyh

Arapça bināˀan ˁalayhi بناءً عليه z "ona dayanarak, ondan dolayı" deyiminden alıntıdır.

binek

Türkiye Türkçesi bin- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

bini

Farsça bīnī بينى z "burun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen bēn sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen vaēnā- sözcüğü ile eş kökenlidir.

bint

Arapça bn kökünden gelen bint بنت z "kız, kız evlat" sözcüğünden alıntıdır.

bipolar

İngilizce bipolar "iki kutuplu" sözcüğünden alıntıdır.