bims

bilmece

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAcA ekiyle türetilmiştir.

bilmukabele

Arapça bi'l-muḳābala(t) بِالمقابلة z "karşılık olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bilumum

Arapça bi'l-ˁumūm بالعموم z "genellikle, genel olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bilye

İtalyanca biglia "topçuk, bilye" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca aynı anlama gelen bille sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

bimar

Farsça bīmār بيمار z "hasta" sözcüğünden alıntıdır.

bims
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1976]
Nevşehir çevresinden temin edecekleri BİMS malzemesi ile, büyük bir kısmı 10 cm. kalınlıkta hafif beton plaklar imal ettirecektir

Köken

Almanca Bims "sünger taşı, ponza" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen pumex, pumic- sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ponza maddesine bakınız.


14.01.2015
bin|mek

Eski Türkçe bin- veya min- "ata binmek" fiilinden evrilmiştir.

bin1

Eski Türkçe bıŋ veya mıŋ veya miŋ "1000" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen minggan sözcüğü ile eş kökenlidir.

bin2

Arapça bn kökünden gelen bin veya ibn بن z "oğul, erkek evlat" sözcüğünden alıntıdır.

bina

Arapça bny kökünden gelen bināˀ بناء z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بَنَا z "yaptı, inşa etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

binaen

Arapça bināˀan بناءً z "-e dayanarak, üzerine bina ederek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bināˀ sözcüğünün zarfıdır.