bims

bilmece

TTü bil- +mAcA

bilmukabele

Ar bi'l-muḳābala(t) بِالمقابلة zkarşılık olarak

bilumum

Ar bi'l-ˁumūm بالعموم zgenellikle, genel olarak

bilye

İt biglia topçuk, bilye ≈ Fr bille a.a. ~? Ger

bimar

Fa bīmār بيمار zhasta

bims

[ Milliyet - gazete, 1976]
Nevşehir çevresinden temin edecekleri BİMS malzemesi ile, büyük bir kısmı 10 cm. kalınlıkta hafif beton plaklar imal ettirecektir

Alm Bims sünger taşı, ponza Lat pumex, pumic- a.a.

 ponza


14.01.2015
bin|mek

<< ETü bin-/min- ata binmek

bin1

<< ETü bıŋ/mıŋ/miŋ 1000 ≈ Moğ minggan a.a.

bin2

Ar bin/ibn بن z [#bn] oğul, erkek evlat

bina

Ar bināˀ بناء z [#bny fiˁāl msd.] yapı Ar banā بَنَا zyaptı, inşa etti

binaen

Ar bināˀan بناءً z [zrf.] -e dayanarak, üzerine bina ederek Ar bināˀ +an