bilye

billboard

İng billboard ilan tahtası § İng bill ilan, afiş, yazılı kâğıt (Fr bille1 a.a. ) İng board kesilmiş tahta, tabla, panel (<< Ger *bordom a.a. )

billur

Ar billawr/billūr بلّور zkristal OFa bīlūr/bīrūliyā بيلور za.a. (Kaynak: D-M sf. 122)<< EFa *vilūrya Sans vāiḍūrya bir tür mücevher, kristal

bilmece

TTü bil- +mAcA

bilmukabele

Ar bi'l-muḳābala(t) بِالمقابلة zkarşılık olarak

bilumum

Ar bi'l-ˁumūm بالعموم zgenellikle, genel olarak

bilye

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
oyunculardan biri ötekine sırayla dört bilya yuvarlıyacaktır. (...) bilyaları yakalıyan ötekine yuvarlıyacak.

İt biglia topçuk, bilye ≈ Fr bille a.a. ~? Ger

Not: Büyük olasılıkla 19. yy veya daha eski bir alıntı olduğu halde, Özön 1961'den eski hiçbir sözlükte bulunamamıştır.


12.03.2015
bimar

Fa bīmār بيمار zhasta

bims

Alm Bims sünger taşı, ponza Lat pumex, pumic- a.a.

bin|mek

<< ETü bin-/min- ata binmek

bin1

<< ETü bıŋ/mıŋ/miŋ 1000 ≈ Moğ minggan a.a.

bin2

Ar bin/ibn بن z [#bn] oğul, erkek evlat