bilhassa

bilge

ETü bilge bilgili kişi, bilgin ETü bil- +gA

bilgi

<< TTü bilgü bilme, bilinen şey ETü bil- +gU

bilgiç

TTü bil- +(g)Iç

bilgin

TTü bil- +gIn

bilgisayar

§ TTü bilgi TTü sayar

bilhassa

[ Muallim Naci, Lugat-i Naci, 1896]
χāssaten, bil-χāssa: mahsus olarak.

Ar bi'l-χāṣṣa(t) بالخاصّة zözellikle

 bi+1, el+, hassa1


10.08.2015
bilim

≈ Kırg bilim bilgi, malumat ETü bil- +Im

bilinç

TTü bil- +(In)ç

bilişim

YTü biliş- +Im

billahi

Ar bi-llāhi بالله zAllah ile

billboard

İng billboard ilan tahtası § İng bill ilan, afiş, yazılı kâğıt (Fr bille1 a.a. ) İng board kesilmiş tahta, tabla, panel (<< Ger *bordom a.a. )