bilgin

bilezik

<< ETü bilersük/bilēzük bilek halkası § ETü bilek ETü yüzük

bilfiil

Ar bi'l-fiˁl بالفعل zfiilen, eylemli olarak

bilge

ETü bilge bilgili kişi, bilgin ETü bil- +gA

bilgi

<< TTü bilgü bilme, bilinen şey ETü bil- +gU

bilgiç

TTü bil- +(g)Iç

bilgin

YTü: "alim" [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Eski papazın yerini kendi günündeki bilgin bir Van'lı hocaya vermiş.

TTü bil- +gIn

 bil-

Not: Geçişli fiilden özne adı yapımı için +gIn eki kullanılması ilgi çekicidir. Karş. azgın, baygın, bitkin, dolgun, durgun, olgun, solgun vb. (geçişsizden özne) ve bıçkın, gergin, seçkin, tutkun, üzgün (geçişliden nesne).


13.01.2015
bilgisayar

§ TTü bilgi TTü sayar

bilhassa

Ar bi'l-χāṣṣa(t) بالخاصّة zözellikle

bilim

≈ Kırg bilim bilgi, malumat ETü bil- +Im

bilinç

TTü bil- +(In)ç

bilişim

YTü biliş- +Im