bilge

bilek

<< ETü bilek el eklemi ETü *bile- bağlamak, birleştirmek +Uk <? ETü bir

bileş|mek

ETü *bile- birleştirmek, bağlamak +Iş- <? ETü bir

bilet

İt biglietto tiyatro giriş pusulası Fr billette kısa not, fiş, pusula, a.a. [mod. billet] Fr bille1 kısa yazı, not +et° << OLat billa a.a.

bilezik

<< ETü bilersük/bilēzük bilek halkası § ETü bilek ETü yüzük

bilfiil

Ar bi'l-fiˁl بالفعل zfiilen, eylemli olarak

bilge

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
bilge kişig edgü alp kişig yorıtmaz ermiş [bilge kişiyi, iyi alp kişiyi yürütmezdi] YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
bilge = Mütebahhir, allâme = Erudit, savant

ETü bilge bilgili kişi, bilgin ETü bil- +gA

 bil-

Not: TTü 15. yy'dan sonra unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde yeni anlam yüklenerek yazı diline ithal edilmiştir.

Benzer sözcükler: bilgelik


04.08.2015
bilgi

<< TTü bilgü bilme, bilinen şey ETü bil- +gU

bilgiç

TTü bil- +(g)Iç

bilgin

TTü bil- +gIn

bilgisayar

§ TTü bilgi TTü sayar

bilhassa

Ar bi'l-χāṣṣa(t) بالخاصّة zözellikle