bilfiil

bile|mek

<< ETü bile- sivriltmek, keskinleştirmek ETü *bi sivri +lA-

bilek

<< ETü bilek el eklemi ETü *bile- bağlamak, birleştirmek +Uk <? ETü bir

bileş|mek

ETü *bile- birleştirmek, bağlamak +Iş- <? ETü bir

bilet

İt biglietto tiyatro giriş pusulası Fr billette kısa not, fiş, pusula, a.a. [mod. billet] Fr bille1 kısa yazı, not +et° << OLat billa a.a.

bilezik

<< ETü bilersük/bilēzük bilek halkası § ETü bilek ETü yüzük

bilfiil

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
bilfiˁl: Actu, de facto.

Ar bi'l-fiˁl بالفعل zfiilen, eylemli olarak

 bi+1, fiil


21.01.2015
bilge

ETü bilge bilgili kişi, bilgin ETü bil- +gA

bilgi

<< TTü bilgü bilme, bilinen şey ETü bil- +gU

bilgiç

TTü bil- +(g)Iç

bilgin

TTü bil- +gIn

bilgisayar

§ TTü bilgi TTü sayar