bilezik

bile

Eski Türkçe birle "ile (edat), ve (bağlaç)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiştir.

bile|mek

Eski Türkçe bile- "sivriltmek, keskinleştirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bi "sivri" biçiminden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

bilek

Eski Türkçe bilek "el eklemi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bile- "bağlamak, birleştirmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bileş|mek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bile- "birleştirmek, bağlamak" biçiminden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bilet

İtalyanca biglietto "tiyatro giriş pusulası" veya Fransızca billette "kısa not, fiş, pusula, tiyatro giriş pusulası [mod. billet]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca bille1 "kısa yazı, not" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen billa sözcüğünden evrilmiştir.

bilezik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Suvarnaprabhasa Sutra, 1000 yılından önce]
bilerzüvte ulatı esriŋü aḏruk aḏruk itiglerig [bilezik ve renkli çeşit çeşit süs eşyası] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
işlēr bilēzüklendi [kadın bilezik taktı]

Köken

Eski Türkçe bilersük veya bilēzük "bilek halkası" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bilek sözcüğünden Eski Türkçe +sUk ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için bilek maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Eski Türkçe ilersük "pantolon kemeri", yügsük "parmak halkası". +sük unsuru olasılıkla bileşen bir addır.


25.02.2019
bilfiil

Arapça bi'l-fiˁl بالفعل z "fiilen, eylemli olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bilge

Eski Türkçe bilge "bilgili kişi, bilgin" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Eski Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

bilgi

Türkiye Türkçesi bilgü "bilme, bilinen şey" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

bilgiç

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Iç ekiyle türetilmiştir.

bilgin

Türkiye Türkçesi bil- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.