bilek

bilardo

Fransızca billard "1. ucu kıvrık değnek, 2. hokey veya bilardo sopası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bille2 "sopa, kütük" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.

bilcümle

Arapça bi'l-cumla(t) بالجملة z "tümüyle, hepsi, cümleten" deyiminden alıntıdır.

bildirge

Orta Türkçe biltürgü "ilam" sözcüğünden alıntıdır. Türkçe sözcük Eski Türkçe biltür- fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

bile

Eski Türkçe birle "ile (edat), ve (bağlaç)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiştir.

bile|mek

Eski Türkçe bile- "sivriltmek, keskinleştirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bi "sivri" biçiminden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

bilek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
bilekindin kesilip [(kralın sağ eli) bileğinden kesilip] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bilek: miˁşamu'l-yad

Köken

Eski Türkçe bilek "el eklemi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bile- "bağlamak, birleştirmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için bir maddesine bakınız.

Ek açıklama

Bir sıfatıyla semantik bağı net olmakla birlikte yapısal ilişki açık değildir. %*Birle- fiilinden krasis yoluyla türemesi mümkün görünüyor.

Benzer sözcükler

bilek güreşi, bileklik

Bu maddeye gönderenler

bilezik, kelepçe


21.02.2019
bileş|mek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bile- "birleştirmek, bağlamak" biçiminden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe bir sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bilet

İtalyanca biglietto "tiyatro giriş pusulası" veya Fransızca billette "kısa not, fiş, pusula, tiyatro giriş pusulası [mod. billet]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca bille1 "kısa yazı, not" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen billa sözcüğünden evrilmiştir.

bilezik

Eski Türkçe bilersük veya bilēzük "bilek halkası" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bilek ve Eski Türkçe yüzük sözcüklerinin bileşiğidir.

bilfiil

Arapça bi'l-fiˁl بالفعل z "fiilen, eylemli olarak" sözcüğünden alıntıdır.

bilge

Eski Türkçe bilge "bilgili kişi, bilgin" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Eski Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.