bide

biçare

Farsça bīçāre بيچاره z "çaresiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Farsça çāre sözcüklerinin bileşiğidir.

biçem

Türkiye Türkçesi biç- fiilinden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

biçim

Eski Türkçe bıçım "kesim, dilim" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bidat

Arapça bdˁ kökünden gelen bidˁa(t) بدعة z "icat, özellikle dinde yeni usul çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badaˁa بَدَعَ z "başlattı, ortaya çıkardı, icat etti" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

bidayet

Arapça bdA kökünden gelen bidāˀa(t) بداءة z "başlama, başlangıç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badaˀa بَدَأَ z "başladı, başlattı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

bide
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1941]
bir lavabo ve bir bide ayrı ayrı veya bir arada acele satılıktır

Köken

Fransızca bidet "«beygircik», ayaklı küvet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bider "ata binmek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir.


13.01.2015
bidon

Fransızca bidon "varil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norsça (Vikingce) yazılı örneği bulunmayan *bida "kap, kova" sözcüğünden alıntıdır.

bienal

Fransızca biénnale "iki yılda bir tekrarlanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince biennus "iki yıllık süre" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince bis "iki kez" ve Latince annus "1. halka, çember, döngü, 2. yıl" sözcüklerinin bileşiğidir.

bifokal

Fransızca ve İngilizce bifocal "çift odaklı (gözlük)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bi+ "iki" ve Latince focal "ocaklı, odaklı" sözcüklerinin bileşiğidir.

biftek

Fransızca bifteck "bir et kesimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce beef steak "sığır kızartması" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce beef "sığır eti" (NOT: İngilizce sözcük Fransızca boeuf "sığır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen bos, bov- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷṓw-s biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce steak "kızartma, ateşte pişirilmiş et" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Norsça (Vikingce) steikja "şişte et kızartma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *staiko "şiş" biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)tei̯g- "saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir. )

bigami

Fransızca bigamie veya İngilizce bigamy "iki eşlilik" sözcüğünden alıntıdır.