bidat

biblo

Fr bibelot küçük dekoratif nesne << EFr beubelet a.a. çoc

biç|mek

<< ETü bıç- kesmek

biçare

Fa bīçāre بيچاره zçaresiz § Fa yoksunluk edatı Fa çāre

biçem

TTü biç- +Am

biçim

<< ETü bıçım kesim, dilim ETü bıç- +Im

bidat

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
bidˁattın yıġıġlı kişi kalmadı [bidatten kaçınan kişi kalmadı]

Ar bidˁa(t) بدعة z [#bdˁ fiˁla(t) mr.] icat, özellikle dinde yeni usul çıkarma Ar badaˁa بَدَعَ zbaşlattı, ortaya çıkardı, icat etti

 bidayet

Benzer sözcükler: bid'at

Bu maddeye gönderenler: bedii (bediüzzaman)


21.08.2015
bidayet

Ar bidāˀa(t) بداءة z [#bdA fiˁāla(t) msd.] başlama, başlangıç Ar badaˀa بَدَأَ zbaşladı, başlattı

bide

Fr bidet «beygircik», ayaklı küvet EFr bider ata binmek, tırıs gitmek

bidon

Fr bidon varil Nor *bida kap, kova

bienal

Fr biénnale iki yılda bir tekrarlanan Lat biennus iki yıllık süre +al° § Lat bis iki kez Lat annus 1. halka, çember, döngü, 2. yıl

bifokal

Fr/İng bifocal çift odaklı (gözlük) § Lat bi+ iki Lat focal ocaklı, odaklı