biçim

bibliyografi

Fr bibliographie bir konudaki kitapları derleyen makale veya liste

biblo

Fr bibelot küçük dekoratif nesne << EFr beubelet a.a. çoc

biç|mek

<< ETü bıç- kesmek

biçare

Fa bīçāre بيچاره zçaresiz § Fa yoksunluk edatı Fa çāre

biçem

TTü biç- +Am

biçim

ETü: "dilim" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bir bıçım ḳaġun [bir dilim kavun] TTü: biçin [ Işknâme, 1398]
çü Zengi baktı ol boya biçine TTü: "... elbise kesimi, tarz" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
biçüm بچم seu biçim: scissio, modus. TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
biçim (Cenubi Anadolu): hasat zamanı.

<< ETü bıçım kesim, dilim ETü bıç- +Im

 biç-

Benzer sözcükler: biçimbilim, biçimbilimsel, biçimci, biçimlemek, biçimlenmek, biçimlendirmek, biçimli, biçimsel, biçimsiz, o biçim


07.04.2015
bidat

Ar bidˁa(t) بدعة z [#bdˁ fiˁla(t) mr.] icat, özellikle dinde yeni usul çıkarma Ar badaˁa بَدَعَ zbaşlattı, ortaya çıkardı, icat etti

bidayet

Ar bidāˀa(t) بداءة z [#bdA fiˁāla(t) msd.] başlama, başlangıç Ar badaˀa بَدَأَ zbaşladı, başlattı

bide

Fr bidet «beygircik», ayaklı küvet EFr bider ata binmek, tırıs gitmek

bidon

Fr bidon varil Nor *bida kap, kova

bienal

Fr biénnale iki yılda bir tekrarlanan Lat biennus iki yıllık süre +al° § Lat bis iki kez Lat annus 1. halka, çember, döngü, 2. yıl