biçem

bibli(o)+

Fr/İng biblio+ [bileşik adlarda] kitap EYun byblíon/biblíon βυβλίον/βιβλίον zpapirüs rulosu, kitap EYun býblos/bíblos βύβλος/βίβλος zpapirüs +ion <? EYun Byblos βυβλος zbir Fenike kenti, modern Cübeyl Fen Gubla «tepecik», a.a.

bibliyografi

Fr bibliographie bir konudaki kitapları derleyen makale veya liste

biblo

Fr bibelot küçük dekoratif nesne << EFr beubelet a.a. çoc

biç|mek

<< ETü bıç- kesmek

biçare

Fa bīçāre بيچاره zçaresiz § Fa yoksunluk edatı Fa çāre

biçem

YTü: "üslup, stil" [ Cumhuriyet - gazete, 1974]
solcu genç ozanların deyişleri, biçemleri (üslupları) ile İslam ozanlarının biçem ve deyişleri arasındaki benzerlik

TTü biç- +Am

 biç-

Not: TTü tutam sözcüğüne nisbetle türetilmiştir. TTü sadece tutam sözcüğünde rastlanan +Am ekinin işlevi açık değildir.

Benzer sözcükler: biçemsel


13.01.2015
biçim

<< ETü bıçım kesim, dilim ETü bıç- +Im

bidat

Ar bidˁa(t) بدعة z [#bdˁ fiˁla(t) mr.] icat, özellikle dinde yeni usul çıkarma Ar badaˁa بَدَعَ zbaşlattı, ortaya çıkardı, icat etti

bidayet

Ar bidāˀa(t) بداءة z [#bdA fiˁāla(t) msd.] başlama, başlangıç Ar badaˀa بَدَأَ zbaşladı, başlattı

bide

Fr bidet «beygircik», ayaklı küvet EFr bider ata binmek, tırıs gitmek

bidon

Fr bidon varil Nor *bida kap, kova