bezir

beze

Fr baiser 1. öpücük, 2. şeker ve kremadan yapılan bir tür tatlı << Lat basiare öpmek

beze|mek

<< ETü bedze- nakşetmek, resimlemek ETü bediz nakış, resim +(g)A-

bezek

<< ETü bezek nakış, süsleme ETü beze- süslemek +Uk

bezelye

İt pisello [küç.] baklagillerden malum sebze, pisum sativum Lat pisum a.a. +ell° (Kaynak: Plin.)EYun píson πίσον za.a. (Kaynak: Theophr.)

bezik

Fr bésique/bézique bir iskambil oyunu ?

bezir

"tohum" [ Kitâb Baytaratu'l Vâzih, <1405]
[ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
bezr-i benc ... bezr-i ḳaṭūna ... bezr-i kerefs bezir yağı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bezr: Semen oleris, pec. lini [bitki tohumu, özellikle keten tohumu]. Unde bezr yağı: Oleum lini.

Ar bazr بزر z [#bzr faˁl msd.] 1. tohum atma, saçma, 2. tohum

Benzer sözcükler: bezir yağı, bezirhane

Bu maddeye gönderenler: mibzer


06.09.2017
bezirgân

Fa bāzārgān بازارگان zdükkâncı, tacir << OFa vāçāragān a.a.

bezm

Fa bazm بزم zziyafet meclisi (≈ Sans bhācana भाजन zpaylaşma, cömertlik etme, bolluk olma ) << HAvr *bʰh₂g-mn̥ (*bʰag-mn̥) paylaşma, özellikle ziyafet verme

bezzaz

Ar bazzāz بزّاز z [#bzz faˁˁāl mesl.] kumaş tüccarı Ar bazz بزّ zkumaş

bıcır

onom kuş cıvıltısı, çocuk sesi

bıcırık

onom bıcır çocuk gibi konuşma sesi +Uk