beynelmilel

beyin

Eski Türkçe méyi veya méŋi "beyin, ilik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *méñi biçiminden evrilmiştir.

beyit

Arapça byt kökünden gelen bayt بَيْت z "1. ev, hane, 2. şiirde kıta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice bēth "ev" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen bītu veya bētu sözcüğü ile eş kökenlidir.

beykın

İngilizce bacon "domuz pastırması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca bacon "sırt, but, sağrı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bakon "sırt, sağrı" biçiminden alıntıdır.

beyn

Arapça byn kökünden gelen bayna بين z "iki şeyin arası (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāna بان z "açtı, ayırdı, ayrıştırdı" fiilinden türetilmiştir.

beynamaz

Farsça bī-namāz بِينماز z "namazsız, namaz kılmayan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça namāz sözcüğünden türetilmiştir.

beynelmilel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"uluslararası" [ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1908]
Bosna-Hersek mes'elesi bir mes'ele-i beynelmileldir. Yeni Osmanlıca: [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
International [Fr.]: beynelmilel, beyneddüvel

Köken

Arapça bayn بين z "ara, arası" ve Arapça mll kökünden gelen al-milal الملل z "milletler" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça milla(t) ملّة z "millet" sözcüğünün fiˁal vezninde çoğuludur. )

Daha fazla bilgi için beyn, el+, millet maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca international sözcüğünün çevirisi olarak 19. yy sonlarında beliren deyim, ilk dönemde daha çok ihtilalci örgütler bağlamında kullanılır.

Benzer sözcükler

milel


28.08.2018
beytülmal

Arapça baytul-māl بيت المال z "«hazine evi», devlet hazinesi" sözcüğünden alıntıdır.

beyyine

Arapça byn kökünden gelen bayyina(t) بيّنة z "delil, kanıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāna "beyan oldu, apaçık ve belli oldu" fiilinden türetilmiştir.

beyza

Arapça byḍ kökünden gelen bayḍāˀ بيضاء z "beyaz (dişil sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abyaḍ أبيض z "beyaz (eril sıfat)" sözcüğünün faˁlā vezninde dişilidir.

beyzbol

İngilizce baseball "bir top oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce base "temel, üs" ve İngilizce ball "top" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca balle "top" sözcüğünden alıntıdır. )

beyzi

Arapça byḍ kökünden gelen bayḍ veya bayḍa(t) بيض/بيضة z "yumurta" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.