beygir

bey1

Eski Türkçe bég "reis, şef, soylu kişi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Soğdca bg "bey, reis, rabb, tanrı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baga veya bağa sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe bhága "bey, hükümdar, tanrı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂g- (*bʰag-) "ihsan etmek, bahşetmek, yedirmek" biçiminden evrilmiştir.

bey2

Arapça byˁ kökünden gelen bayˁ بَيْع z "satma, satış sözleşmesi yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāˁa باع z "sattı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

beyan

Arapça byn kökünden gelen bayān بيان z "açma, açıklama, açık seçik söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāna بَانَ z "açık ve belirgin idi, ayrıldı, ayrıştı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

beyaz

Arapça byḍ kökünden gelen bayāḍ بياض z "beyaz olma, beyazlık, beyaz renk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abyaḍ, bayḍā أبيض z "beyaz (sıfat)" sözcüğünün faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça bayḍ, bay "yumurta" sözcüğünden türetilmiştir.

beybi

İngilizce baby "bebek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

beygir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
berghír: chavallo [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bārgīr vul. beigir: Jumentum, equus ordinarius [yük atı].

Köken

Farsça bārgīr بارگير z "yük hayvanı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bār بار z "yük" (NOT: Bu sözcük Farsça burdan, bar- بردن, بر z "taşımak, getirmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça gīr گير z "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için +ber, +gir maddelerine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

berhane, pelesenk2


16.09.2017
beyhude

Farsça bī-hude بى هده z "faydasız, batıl, abes, anlamsız" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça hude هده z "hak, hakikat, fayda" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hudahag sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Orta Farsça hu "iyi" ve Orta Farsça dādan, dah- "vermek, getirmek, yaratmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

beyin

Eski Türkçe méyi veya méŋi "beyin, ilik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *méñi biçiminden evrilmiştir.

beyit

Arapça byt kökünden gelen bayt بَيْت z "1. ev, hane, 2. şiirde kıta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice bēth "ev" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen bītu veya bētu sözcüğü ile eş kökenlidir.

beykın

İngilizce bacon "domuz pastırması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca bacon "sırt, but, sağrı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bakon "sırt, sağrı" biçiminden alıntıdır.

beyn

Arapça byn kökünden gelen bayna بين z "iki şeyin arası (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāna بان z "açtı, ayırdı, ayrıştırdı" fiilinden türetilmiştir.