beta

beşer

Arapça bşr kökünden gelen başar بشر z "insan, genel olarak insan türü, et ve kemikten yapılmış olanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başara(t) "et, ten" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen bəsar, bisərā בְּסַר, בִּסְרׇא z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 199-200.) Aramice/Süryanice sözcük İbranice bāsār בָּשָׂר z "et, ölümlü, ademoğlu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

beşik

Eski Türkçe béşik veya beşik "beşik" sözcüğünden evrilmiştir.

beşuş

Arapça bşş kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *başūş بشوش z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başşa "yüzü güldü" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

bet1

Farsça bad بد z "kötü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vat sözcüğünden evrilmiştir.

bet2

Eski Türkçe bét "yüz, çehre" sözcüğünden evrilmiştir.

beta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
beta: Yunan alfabesinin 2. harfi olup bazı teknik terimlerde 'ikinci'yi gösterir. (...) beta ışınları

Köken

Eski Yunanca bḗta βήτα z "Yunan alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde bēt "ev, Fenike alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bēt בת z "Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için beyit maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

alfabe (alfanümerik, analfabetizm), bekar, bemol, ebcet


01.01.2011 den önce
betebe

Betebe "cam mozaik üreticisi firma" ticari markasından türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1954 BETEBE Mozaik ve Seramik Sanayii A.Ş.)

beter

Farsça badtar بدتر z "daha kötü, en kötü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bad بد z "kötü" sözcüğünün kıyas halidir.

betik

Eski Türkçe bitig "yazı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe biti- "yazmak, çizmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

betim

Türkiye Türkçesi biti- "yazmak" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

beton

Fransızca béton "her türlü duvarcı harcı, özellikle çimento harcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bitumen "1. akçaağaçtan elde edilen reçine, 2. genelde reçine, zift, yapıştırıcı madde" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *betu- "akçaağaç" sözcüğünden alıntıdır.