besin

berrak

Arapça brḳ kökünden gelen barrāḳ برّاق z "parlak, ışıldayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraḳa برق z "parladı, ışıldadı, şimşek çaktı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

bert|mek

Eski Türkçe bert- "yaralamak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bez "yara kabuğu" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

bertaraf

Farsça barṭaraf kardan برطرف كردن z "bir yana koymak" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ṭaraf طرف z sözcüğünden bar+ önekiyle türetilmiştir.

berzah

Arapça brzχ kökünden gelen barzaχ برزخ z "1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça barzaχ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde barəz-aŋhvā "yüksek-alem, tanrılar dünyası" sözcüğü ile eş kökenlidir.

beserek

Farsça bīsurāk "genç deve, eşek yavrusu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

besin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
besin = Gıda

Köken

Orta Türkçe bés veya bési "hayvan semirtme" sözcüğünden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için besle- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ada eklenen +In ekinin işlevi meçhuldür.


07.05.2013
besle|mek

Orta Türkçe bésle- "(hayvan, köle) yetiştirmek, eğitmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Orta Türkçe bés sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

besmele

Arapça bi'smi'llāhi بسمالله z "Allah'ın adıyla" sözcüğünden alıntıdır.

beste

Farsça baste بسته z "bağlanmış, bağlı, bağ, eklem, zincir halkası, nakış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bastan, band- بستن, بند z "bağlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

bestseller

İngilizce best-seller "en çok satan (kitap vb.)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce best "en iyi" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen betest sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *batisto- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce seller "satan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce sell "satmak" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir.)

beş

Eski Türkçe béş "5" sözcüğünden evrilmiştir.