berberis

beraat

Ar barāˀa(t) برائة z [#brA faˁāla(t) msd.] 1. (hastalıktan) iyileşme, (suç veya borçtan) kurtulma, aklanma, 2. İslam inancında Şaban ayının dolunay gecesine verilen ad Ar baraˀa برأ ziyileşti, kurtuldu

beraber

Fa bar ā bar بر آ بر züst üste, karşı karşıya, eşit, denk Fa bar بر züst, üzeri, üzere (edat) << OFa apar+ a.a.

berat

Ar barˀa(t) برءة z [#brA faˁla(t) mr.] 1. diploma, ferman, belge, 2. İslam inancında Kuran'ın indirildiği gece İbr bərīth ברית z [#br] sözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit

berbat

Fa bar bād dādan برباد دادن zrüzgâra savurmak, yok etmek Fa bar+ bād باد zrüzgâr

berber

İt barbièr/barbiere sakal traşı yapan kimse İt barba sakal

berberis

[ Milliyet - gazete, 1998]
ortanca, hatmi, berberis çalısı

YLat berberis bir süs bitkisi ?

Not: Karş. Fr berberis, İng barberry "a.a.".


10.08.2017
berceste

Fa barcasta برجسته z [pp.] kabaran, sıçrayan, (mec.) öne çıkan Fa barcastan برجستن zyukarı sıçramak, kalkmak +a Fa bar+ castan sıçramak, seğirmek

berdel

Kürd berdêl 1. değiştokuş, takas, 2. başlık parası yerine aynı aileden kız almak suretiyle yapılan takas § Kürd ber- üzerine, bir şeyin yerine (edat) Kürd dêl değişme, bedel

berdelacuz

Ar bardu'l-ˁacuz بردالعجز zkışın sonundaki en soğuk beş gün § Ar bard برد z [#brd] soğuk Ar ˁacuz عجز z [#ˁcz] kıç, art, bir şeyin son bölümü, şiirde bir beytin son ayağı

berdevam

Fa bar-davām بردوام zsürekli, devamlı Ar bar+ dawām دوام z

berduş

Fa χāne bar dūş خانه بر دوش z«evi omuzda», evsiz barksız kimse Fa bar+ dūş/doş دوش/دوش zomuz