beraat

benze|mek

Eski Türkçe meŋze- "benzemek" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe meŋiz "görünüş" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

benzen

Fransızca benzène "çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve Venedikçe labenzoe veya benzoe "styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça lubān cāwī لبان جاوى z "Cava zamkı, styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça lubān لُبَان z "zamk, kokulu reçine" ve Arapça cāwā جاوا z "Hint Okyanusunda bir ada, Cava" sözcüklerinin bileşiğidir.

benzin

Fransızca benzine "benzol içeren hidrokarbür karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Benzin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 Eilhardt Mitscherlich, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Almanca Benzoesäure "benzoik asit" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Almanca sözcük Geç Latince labenzoe sözcüğünden türetilmiştir.

+ber

Farsça +bar veya +var بر/ور z "[bileşik adlarda] getiren, taşıyan, ürün veren" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Farsça burdan, bar- بردن, بر z "getirmek, taşımak, ürün vermek, dünyaya getirmek, doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen bar- fiilinden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baraiti fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe aynı anlama gelen bhárati fiili ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-¹ "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir.

ber+

Farsça bar veya bar- "1. üzere, üzeri (edat), ismin [bileşik adlarda] de hali, 2. yukarı doğru hareket bildiren fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen upari- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üze, üst (edat)" biçiminden evrilmiştir.

beraat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"temize çıkma" [Gİ, 1500 yılından önce]

Köken

Arapça brA kökünden gelen barāˀa(t) برائة z "beri olma, (hastalıktan) iyileşme, (suç veya borçtan) kurtulma, aklanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraˀa برأ z "iyileşti, kurtuldu" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice bərīth ברית z "sözleşme, ahit" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Bu maddeye gönderenler

berat, beri2, ibra, müberra


23.02.2020
beraber

Farsça bar ā bar بر آ بر z "üst üste, karşı karşıya, eşit, denk" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça bar بر z "üst, üzeri, üzere (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen apar+ parçacığından evrilmiştir.

berat

Arapça brA kökünden gelen barâˀat براءة z "1. izin belgesi, ruhsat, 2. günahların silindiği 15 Şaban gecesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice br kökünden gelen bərīth ברית z "sözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit" sözcüğünden alıntıdır.

berbat

Farsça bar bād dādan برباد دادن z "rüzgâra savurmak, yok etmek" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça bād باد z "rüzgâr" sözcüğünden bar+ önekiyle türetilmiştir.

berber

İtalyanca barbièr veya barbiere "sakal traşı yapan kimse" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca barba "sakal" sözcüğünden türetilmiştir.

berberis

Yeni Latince berberis "bir süs bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.