bendir

ben2

Eski Türkçe beŋ veya meŋ "1. kuş yemi, 2. ciltte benek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça ban "tanecik, tohum" sözcüğü ile eş kökenlidir.

benchmark

İngilizce benchmark "1. haritacılıkta iki veya daha fazla ayak ve bir yatay çizgiden oluşan yer işareti, nirengi; 2. (mec.) bir ürünün performansını varolan bir standarda oranla ölçme işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bench "banko, dar uzun oturma yeri" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bankiz biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce mark "işaret" sözcüklerinin bileşiğidir.

bencil

Türkiye Türkçesi ben sözcüğünden Yeni Türkçe +çIl ekiyle türetilmiştir.

bencileyin

Türkiye Türkçesi ben sözcüğünden türetilmiştir.

bende

Farsça bande بنده z "bağlanmış, bağlı, köle, kul" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bandag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça bastan, band- "bağlamak" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen band- fiilinden evrilmiştir.

bendir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1976]
kanunî Yılmaz Özer ve bendirî Nezih Uzel'in sazlarıyla katılacağı konsere

Köken

Ar (Mağr) bandir بندر z "1. Mağrip müziğine özgü, keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul, 2. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Fransızca timbre veya tymbre "(ortaçağ müziğinde) 1. Mağrip müziğine özgü, keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul, 2. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Klasik Türk müziğinde bilinmeyen bu enstrümanın adı Türkçeye 1970'li yıllarda Mağrip müziğinden alınmıştır. İngilizce timbre "ses rengi, bir enstrümanın sesini diğerinden ayıran özellik" modern dönemde Fransızcadan alınmıştır.

Benzer sözcükler

bendirzen


10.12.2015
benek

Eski Türkçe benek "tanecik, tahıl tanesi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça banak "1. tahıl tanesi, çitlembik, 2. ciltte leke" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe beŋ veya meŋ "1. kuş yemi, 2. ciltte leke" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

bengi

Eski Türkçe beŋgü veya meŋgü "ölümsüz, ebedi" sözcüğünden evrilmiştir.

beniadem

Arapça bani ādam بن آدم z "adem oğulları" sözcüğünden alıntıdır.

benimse|mek

Türkiye Türkçesi benim sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

beniz

Eski Türkçe meŋiz "görünüş, suret, çehre" sözcüğü ile eş kökenlidir.