benchmark

belma

Ar balmāˀ بلماء z [#blm faˁlā ] dolunay OFa purmāh a.a.

beluga

Rus beluga белуга zyumurtasından havyar elde edilen mersin balığı Rus belıy бе́лый zbeyaz << HAvr *bʰēlHs (*bʰēls) HAvr *bʰel-² yanmak, ışımak

bemol

Fr bémol müzik pesleştirme işareti İt B molle yumuşak B << Lat mollis yumuşak

ben1

<< ETü ben/men birinci tekil şahıs zamiri

ben2

<< ETü beŋ/meŋ 1. kuş yemi, 2. ciltte benek ≈ Fa ban tanecik, tohum

benchmark

"finansta piyasa fiyatı belirleme amacıyla yapılan tahvil ihracı" [ Milliyet - gazete, 1995]
Uluslararası piyasada ... piyasa koşullarını daha da iyileştiren bir sendikasyon, kriz sonrası için bir benchmark (ölçüt) olarak değerlendirilebilir. "elektronik ürünlerde performans standardı" [ Milliyet - gazete, 1995]
açıklanan benchmark sonuçlarına göre, NCR WorldMark 5100M sistemi, üzerinde çalıştırılan 300GB büyüklüğündeki Teradata veritabanı ile birlikte

İng benchmark 1. haritacılıkta iki veya daha fazla ayak ve bir yatay çizgiden oluşan yer işareti, nirengi; 2. (mec.) bir ürünün performansını varolan bir standarda oranla ölçme işlemi § İng bench banko, dar uzun oturma yeri (<< Ger *bankiz a.a. ) İng mark işaret

 bank, marka

Not: İng bench "sıra, seki" doğrudan Germanik kökten gelirken, eş anlamlı bank aynı sözcüğün Fransızca biçiminden alınmıştır.

Benzer sözcükler: benchmarking


13.01.2015
bencil

TTü ben +çIl

bencileyin

TTü ben

bende

Fa bande بنده z [pp.] bağlanmış, bağlı, köle, kul << OFa bandag a.a. OFa bastan, band- bağlamak +a << EFa/Ave band- a.a.

bendir

Ar (Mağr) bandir بندر z1. Mağrip müziğine özgü, keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul, 2. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip ≈ Fr timbre/tymbre (ortaçağ müziğinde) a.a.

benek

<< ETü benek tanecik, tahıl tanesi ≈ Fa banak 1. tahıl tanesi, çitlembik, 2. ciltte leke ETü beŋ/meŋ 1. kuş yemi, 2. ciltte leke +Ak