belki

beliğ

Ar balīġ بليغ z [#blġ faˁīl sf.] yetkin, belagat sahibi Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

belir|mek

<< ETü belgür- meydana çıkmak, belli olmak ETü belgü işaret, alamet +(g)Ur-

belirle|mek

TTü belir- +lA-

belirti

TTü belirt- +I(g)

belit
Connection not found. Error Code (SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections)