belde

bel2

Fa bīl بيل zbir tarım aleti, kürek

bel3

≈ TTü beler- gözlerini akı görülecek şekilde açmak

bela

Ar balāˀ بلاء z [#blw/bly faˁāl msd.] başa gelen kötülük ve sıkıntı, sınav Ar balā بَلَا zdert ve kötülük yükledi, sınadı ≈ Ar wabala [#wbl] yük veya sorumluluk yükledi

belagat

Ar balāġa(t) بلاغة z [#blġ faˁāla(t) msd.] yetkinlik, özellikle söz söyleme yeteneği, retorik Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

belboy

İng bellboy otellerde yardımcı eleman, komi § İng bell çan, çıngırak İng boy oğlan çocuğu

belde

"şehir" [ Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ, 1492]
bilâd-ı Ermeniyye’den nevâhi-i belde-i Ahlat’a nüzûl idüb "belediye teşkilatı olan yer" [ Resmi Gazete, 1930]
Bir beldenin bazı aksamının beldeden ayrı­larak ayrı belediye idaresine tâbi bir belde haline geçmesi "ilçe merkezi olmayan fakat belediye teşkilatı olan yerleşim" [ Cumhuriyet - gazete, 1990]
Kemerburgaz, belde belediyesi olmaya hazırlanıyor.

Ar balda(t) بَلْدَة z [#bld faˁla(t) mr.] şehir, devlet ≈ Ar balad بََلََد za.a. EYun politeía πολιτεία za.a. EYun pólis πόλεις zmüstahkem yer, kent +ia

 politik

Not: Arapça sözcüğün kökeni için Vollers 312, Dozy I:109. • Fa şahr ve ETü il eşdeğer kavramlardır. Şehir ve devlet özdeşliği için karş. Alm Stadt "şehir" ve Staat "devlet". Ayrıca karş. Lat civitas "şehir, devlet". • "İl veya ilçe merkezi olmadığı halde belediye statüsünde olan yerleşim" anlamı 1980'lerden itibaren ağır basmıştır.

Benzer sözcükler: bilad

Bu maddeye gönderenler: belediye


07.04.2019
bele|mek

<< ETü belē- 1. bulamak, bulaştırmak, çamur veya boya sürmek, 2. kundaklamak

belediye

Ar (umūr) al-baladīya(t) بلدى z [fem. nsb.] kent işleri Ar balad بَلَد z [#bld faˁal ] şehir, devlet +īya(t)1

belen

<< TTü beleŋ yokuş, dağ <? ETü bél dağ geçidi

beler|mek

<? TTü bel bel gözlerini aşırı ölçüde açarak

beleş

Ar bilā şayˀ بلا شيء zkarşılıksız, bedava