bela

bela
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ajunḳa balā ol buḏunḳa yutı [dünya için beladır, halk için felaket] [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
benden beter/ belālu sen imişsin imdi yéter

Köken

Arapça blw/bly kökünden gelen balāˀ بلاء z "başa gelen kötülük ve sıkıntı, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balā بَلَا z "dert ve kötülük yükledi, sınadı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça wbl kökünden gelen wabala "yük veya sorumluluk yükledi" fiili ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için vebal maddesine bakınız.

Ek açıklama

Kalu bela deyimindeki anlamı için ilgili maddeye bakınız.

Benzer sözcükler

bela okumak, belalı, kaza bela

Bu maddeye gönderenler

iptila (müptela), laubali


05.02.2018
kalubela

Arapça ḳālū balā قالو بلا z "«evet dediler», Kuran'a göre Allah'ın 'ben sizin rabbiniz değil miyim?' sorusuna insanların verdiği cevap" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḳālū قالو z "dediler" ve Arapça balā بلا z "(olumsuz bir soruya cevaben) evet" sözcüklerinin bileşiğidir.