bekar

bekar

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Bécarre [Fr.]: bekar işareti.

Fr becarre bir müzik işareti İt B quadro dörtgen B

 beta

Not: Simgenin şeklinden ötürü.


01.01.2011 den önce
bekâr

TTü bekāret genç kızlık, evlenmemiş olma hali Ar bikr بكر zilk doğan evlat, genç kız