bek

beher

Farsça ba har بهر z "her bir" deyiminden alıntıdır.

behimiyet

Arapça bhm kökünden gelen bahīmiyya(t) بهيميّة z "hayvanlık, öküz gibi hantal ve aptal olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahīma(t) بهيمة z "her türlü dört ayaklı hayvan, davar" sözcüğünün masdarıdır.

behre

Farsça bahre بهره z "pay, hisse, nasip" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen bahrag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe bhadra "talih, mutluluk, güzellik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

beis

Arapça bAs kökünden gelen baˀs بَأس z "kötülük, zarar, sakınca" sözcüğünden alıntıdır.

bej

Fransızca beige "bir renk" sözcüğünden alıntıdır.

bek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

hafbek "futbolda geri oyuncusu" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Öyle kafa vuruşları var ki yüzde yüz gol oluyor. Bizim 'hafbek' de zayıf. [ Cumhuriyet - gazete, 1949]
solbek, sağbek

Köken

İngilizce fullback veya halfback "futbolda tam veya yarım geri oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce back "geri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bako(m) "sırt, arka" biçiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

sağbek, solbek


20.02.2018
beka

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāˀ بقاء z "1. artma, arta kalma, kalıcı olma, 2. ebediyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı, baki idi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

bekar

Fransızca becarre "bir müzik işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca B quadro "dörtgen B" sözcüğünden alıntıdır.

bekâr

Türkiye Türkçesi bekāret "genç kızlık, evlenmemiş olma hali" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça bikr بكر z "ilk doğan evlat, genç kız" sözcüğünden türetilmiştir.

bekâret

Arapça bkr kökünden gelen bakāra(t) بكارة z "genç kızlık" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Edw. Will. Lane, An Arabic Lexicon sf. 1:241) Arapça sözcük Arapça bakara "erken ve taze idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. )

bekçi

Eski Türkçe bek "pek, sağlam, muhkem" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.