bekâret

bej

Fransızca beige "bir renk" sözcüğünden alıntıdır.

bek

İngilizce fullback veya halfback "futbolda tam veya yarım geri oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce back "geri" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bako(m) "sırt, arka" biçiminden evrilmiştir.

beka

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāˀ بقاء z "1. artma, arta kalma, kalıcı olma, 2. ebediyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı, baki idi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

bekar

Fransızca becarre "bir müzik işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca B quadro "dörtgen B" sözcüğünden alıntıdır.

bekâr

Türkiye Türkçesi bekāret "genç kızlık, evlenmemiş olma hali" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça bikr بكر z "ilk doğan evlat, genç kız" sözcüğünden türetilmiştir.

bekâret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
bekāret: Virginitas, virginem esse. Bekāret almak: Deflorare.

Köken

Arapça bkr kökünden gelen bakāra(t) بكارة z "genç kızlık" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Edw. Will. Lane, An Arabic Lexicon sf. 1:241) Arapça sözcük Arapça bakara "erken ve taze idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için bikir maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

bekâr


10.12.2015
bekçi

Eski Türkçe bek "pek, sağlam, muhkem" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.

bekle|mek

Eski Türkçe bekle- "tahkim etmek, korumak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bek "sağlam, pek, berk" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

beklenti

Türkiye Türkçesi bekle- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

bekri

Farsça bakrūy veya bakrawī بكروى z "alkolik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

bel1

Eski Türkçe bél "1. gövdenin orta bölümü, 2. iki dağ arasındaki alçak yer" sözcüğünden evrilmiştir.