behre

beğeni

TTü beğen- +I(g)

behavyorizm

İng behaviorism davranışçılık (İlk kullanım: 1913 John Broadus Watson, Amer. psikolog.) İng behavior davranış +ism° İng behave davranmak, kendini belli bir şekilde tutmak İng have sahip olmak, tutmak << Ger *habēn tutmak, elde etmek << HAvr *kh₂p- (*kap-) a.a.

behemehal

Fa ba hama ḥāl به همه حال zher durumda, mutlaka

beher

Fa ba har بهر zher bir

behimiyet

Ar bahīmiyya(t) بهيميّة z [#bhm y. msd.] hayvanlık, öküz gibi hantal ve aptal olma Ar bahīma(t) بهيمة zher türlü dört ayaklı hayvan, davar +īya(t)2

behre

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bulardan kimse behre ala [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
dürlü ˁilm içinde behresi var-ıdı

Fa bahre بهره zpay, hisse, nasip << OFa bahrag a.a. ≈ Sans bhadra talih, mutluluk, güzellik

Benzer sözcükler: behrelenmek, behremend


14.11.2019
beis

Ar baˀs بَأس z [#bAs faˁl ] kötülük, zarar, sakınca

bej

Fr beige bir renk

bek

İng fullback/halfback futbolda tam veya yarım geri oyuncusu İng back geri << Ger *bako(m) sırt, arka

beka

Ar baḳāˀ بقاء z [#bḳy faˁal msd.] 1. artma, arta kalma, kalıcı olma, 2. ebediyet Ar baḳā بَقَا zkaldı, baki idi

bekar

Fr becarre bir müzik işareti İt B quadro dörtgen B