behemehal

begonya

YLat begonia bir çiçek cinsi öz Michel Bégon Fransız idareci ve botanikçi (1638- 1710)

begüm

ÇTü/Tat begüm soylu kadınlara hitap şekli [1.ci tekil kişi iyelik ekiyle] ETü beg bey +Um

beğen|mek

<< OTü begen- beylik etmek, takdir etmek +dI ETü beg bey +(g)An-

beğeni

TTü beğen- +I(g)

behavyorizm

İng behaviorism davranışçılık (İlk kullanım: 1913 John Broadus Watson, Amer. psikolog.) İng behavior davranış +ism° İng behave davranmak, kendini belli bir şekilde tutmak İng have sahip olmak, tutmak << Ger *habēn tutmak, elde etmek << HAvr *kh₂p- (*kap-) a.a.

behemehal

beherhal "her durumda" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
beher-ḥāl gerekdür kim nedīmde şecāˁatden yaˁni erlikden nesnecik olup [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
behemehâl: mutlaka.

§ Fa hama همه zher, hepsi Ar ḥāl حال zdurum

 be+, hem, hal1

Not: Eskiden daha popüler olan beher hal deyimi yerine 20. yy başlarında yaygınlaşan eş anlamlısıdır.


22.09.2017
beher

Fa ba har بهر zher bir

behimiyet

Ar bahīmiyya(t) بهيميّة z [#bhm y. msd.] hayvanlık, öküz gibi hantal ve aptal olma Ar bahīma(t) بهيمة zher türlü dört ayaklı hayvan, davar +īya(t)2

behre

Fa bahre بهره zpay, hisse, nasip << OFa bahrag a.a. ≈ Sans bhadra talih, mutluluk, güzellik

beis

Ar baˀs بَأس z [#bAs faˁl ] kötülük, zarar, sakınca

bej

Fr beige bir renk